Големият до мен

 СЪОБЩЕНИЕ

На проведеното на 15 март 2014 г. състезание по информационни технологии за ученици от V до VII клас в София-град, ученичката Сияна Руменова Георгиева от VI Г клас преодоля силната конкуренция и зае ПЪРВО МЯСТО.

                                                                           ОТ РЪКОВОДСТВОТО