Олимпиада по астрономия

 

 

Училище 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
Общински кръг до 16.01.2017 година
Резултати
І възрастова група                                                               ученици, V и VI клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от Oбщински кръг  
І зад. ІІ зад. ІІІ зад. ІV зад. V зад. VІ зад. Общ резултат Учител
1 Катерина Емилова Пчелинска 143 ОУ V В 8,0 9,0 7,0 7,0 10,0 7,5 48,5 Д. Таскова
2 Алекс Петров Христов 143 ОУ V В 5,0 8,0 7,0 8,0 6,0 8,0 42,0 Д. Таскова
3 Виктория Тодорова Боюклиева 143 ОУ VІ Б 5,0 5,0 5,0 8,0 7,0 10,0 40,0 В. Георгиева
4 Ася Яворова Атанасова 143 ОУ VІ А 8,0 7,0 7,0 5,0 2,0 10,0 39,0 В. Георгиева
5 Александра Ивайлова Дошкова 143 ОУ V Д 4,0 8,0 4,0 6,0 5,0 10,0 37,0 В. Георгиева
6 Диляна Дилян Янкулова 143 ОУ VІ Г 7,0 7,0 7,0 8,0 3,0 4,0 36,0 В. Георгиева
7 Кирил Григоров Толев 143 ОУ V В 5,0 8,0 4,0 6,0 2,5 9,0 34,5 Д. Таскова
8 Моника Пламенова Зафирова 143 ОУ VІ Б 5,0 5,0 4,0 7,0 8,0 5,0 34,0 В. Георгиева
9 Мария Димова Димова 143 ОУ VІ Б 6,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 34,0 В. Георгиева
10 Елеонора Пламенова Иванова 143 ОУ V А 9,0 6,0 4,0 2,0 2,0 9,5 32,5 Д. Таскова
11 Веселин Тодоров Грозев 143 ОУ VІ Б 4,0 9,0 9,0 5,0 0,0 5,0 32,0 В. Георгиева
12 Кристиян Красимиров Соколов 143 ОУ VІ А 6,0 6,0 4,0 9,0 4,0 2,0 31,0 В. Георгиева
13 Владимир Венциславов Стоянов 143 ОУ V Г 10,0 6,0 5,0 5,0 2,0 1,0 29,0 В. Георгиева
14 Лия Байчева 143 ОУ VІ А 3,0 5,0 4,0 4,0 2,0 10,0 28,0 В. Георгиева
15 Александър Венциславов Стоянов 143 ОУ V Г 10,0 6,0 4,0 5,0 2,0 1,0 28,0 В. Георгиева
16 Ивайла Любомирова Захова 143 ОУ V Д 1,0 7,0 3,0 5,0 1,0 10,0 27,0 В. Георгиева
17 Дениз Гюрай Шефък 143 ОУ VІ Б 8,0 3,0 5,0 6,0 4,0 1,0 27,0 В. Георгиева
18 Елизабет Бочева Влахова 143 ОУ V В 3,0 7,0 7,0 4,0 3,5 2,5 27,0 Д. Таскова
19 Елена Свиленова Христова 143 ОУ V Д 2,0 4,0 7,0 5,0 7,0 1,5 26,5 В. Георгиева
20 Теодор Костадинов Костадинов 143 ОУ VІ А 2,0 5,0 6,0 5,0 3,0 5,0 26,0 В. Георгиева
21 Богомила Николаева Райкова 143 ОУ VІ А 3,0 5,0 4,0 3,0 1,0 8,0 24,0 В. Георгиева
22 Христина Александрова Младенова 143 ОУ VІ В 3,0 4,0 6,0 7,0 2,0 1,0 23,0 В. Георгиева
23 Надежда Божидарова Николова 143 ОУ VІ В 2,0 5,0 6,0 5,0 3,5 1,0 22,5 В. Георгиева
24 Симона Росенова Димитрова 143 ОУ V Б 5,0 8,0 2,0 4,0 1,0 1,0 21,0 Д. Таскова
25 Наталия Ивайлова Чурешка 143 ОУ V Б 3,0 5,0 5,0 4,0 2,0 1,5 20,5 Д. Таскова
26 Даниел Георгиев Георгиев 143 ОУ V В 3,0 7,0 1,0 4,0 0,0 5,0 20,0 Д. Таскова
27 Мария Димитрова Тодорова 143 ОУ V В 1,0 8,0 4,0 4,0 2,0 0,5 19,5 Д. Таскова
28 Георги Ангелов Анакиев 143 ОУ V В 3,0 6,0 4,0 2,0 3,0 0,0 18,0 Д. Таскова
29 Ивана Анатолиева Петрова 143 ОУ VІ Г 2,0 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 17,0 В. Георгиева
30 Йоан Иванов Петков 143 ОУ V Д 5,0 5,0 6,0 1,0 0,0 0,0 17,0 В. Георгиева
31 Йоана Василева Йорданова 143 ОУ V А 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 5,0 17,0 Д. Таскова
32 Антония Кирилова Стоянова 143 ОУ V А 2,0 6,0 5,0 3,0 0,0 0,0 16,0 Д. Таскова
33 Божидара Георгиева Георгиева 143 ОУ V А 2,0 7,0 6,0 1,0 0,0 0,0 16,0 Д. Таскова
34 Габриела Иванова Стоянова 143 ОУ V Д 2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 1,0 15,0 В. Георгиева
35 Ралица Ангелова Дочева 143 ОУ V А 4,0 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0 14,0 Д. Таскова
36 Каролина Николаева Маркова 143 ОУ V Б 3,0 2,0 4,0 4,0 0,0 0,0 13,0 Д. Таскова
37 Кристина Георгиева Башлиева 143 ОУ V В 4,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Д. Таскова
38 Михаела Михайлова Тодорова 143 ОУ V В 3,0 8,0 1,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Д. Таскова
39 Йордан Цветанов Цацов 143 ОУ V В 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0 4,0 11,0 Д. Таскова
40 Ивет Ивайлова Хаджиникифорова 143 ОУ V Б 2,0 4,0 0,0 2,0 2,0 1,0 11,0 Д. Таскова
41 Виктория Борисова Панова 143 ОУ VІ Б 2,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 В. Георгиева
42 Йоан Николаев Николаев 143 ОУ V А 2,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Д. Таскова
43 Робърт Цветелинов Брайков 143 ОУ VІ А 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 В. Георгиева
44 Анна-Симон Кръстева 143 ОУ V А 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Д. Таскова
45 Камелия Мартинова Асенова 143 ОУ V Б 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Д. Таскова

 

 

 

Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски"
ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
Допуснати до областен кръг 24.02.2017 год.
І възрастова група                                                               ученици, V и VI клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от Oбщински кръг  
І зад. ІІ зад. ІІІ зад. ІV зад. V зад. VІ зад. Общ резултат Учител
1 Катерина Емилова Пчелинска 143 ОУ V В 8,0 9,0 7,0 7,0 10,0 7,5 48,5 Д. Таскова
2 Алекс Петров Христов 143 ОУ V В 5,0 8,0 7,0 8,0 6,0 8,0 42,0 Д. Таскова
3 Виктория Тодорова Боюклиева 143 ОУ VІ Б 5,0 5,0 5,0 8,0 7,0 10,0 40,0 В. Георгиева
4 Ася Яворова Атанасова 143 ОУ VІ А 8,0 7,0 7,0 5,0 2,0 10,0 39,0 В. Георгиева
5 Александра Ивайлова Дошкова 143 ОУ V Д 4,0 8,0 4,0 6,0 5,0 10,0 37,0 В. Георгиева
6 Диляна Дилян Янкулова 143 ОУ VІ Г 7,0 7,0 7,0 8,0 3,0 4,0 36,0 В. Георгиева
7 Кирил Григоров Толев 143 ОУ V В 5,0 8,0 4,0 6,0 2,5 9,0 34,5 Д. Таскова
8 Моника Пламенова Зафирова 143 ОУ VІ Б 5,0 5,0 4,0 7,0 8,0 5,0 34,0 В. Георгиева
9 Мария Димова Димова 143 ОУ VІ Б 6,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 34,0 В. Георгиева
10 Елеонора Пламенова Иванова 143 ОУ V А 9,0 6,0 4,0 2,0 2,0 9,5 32,5 Д. Таскова
11 Веселин Тодоров Грозев 143 ОУ VІ Б 4,0 9,0 9,0 5,0 0,0 5,0 32,0 В. Георгиева
12 Кристиян Красимиров Соколов 143 ОУ VІ А 6,0 6,0 4,0 9,0 4,0 2,0 31,0 В. Георгиева