Дневно разписание на часовете в групите за ЦДОУ - II срок

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – ІІ. СРОК

І. За групи І клас

Час

Дейност

12:30 – 13:05

Обяд и организиран отдих и физическа активност

13:05 – 13:40

Организиран отдих и физическа активност

13:40 – 14:00

Почивка

14:00 – 14:35

Самоподготовка

14:35 15:00

Почивка

15:05 – 15:35

Самоподготовка

15:35 – 15:50

Почивка

15:50 – 16:25

Занимания по интереси

16:25 – 16:40

Почивка

16:40 – 17:15

Занимания по интереси

 

ІІ. За групи ІІ клас

Час

Дейност

08:00 – 08:35

Занимания по интереси

08:35 – 08:50

Почивка

08:50 – 09:25

Занимания по интереси

09:25 – 09:40

Почивка

09:40 – 10:15

Самоподготовка

10:15 10:45

Почивка

10:45 – 11:20

Самоподготовка

11:20 – 11:35

Почивка

11:35 – 12:10

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:10 – 12:25

Почивка

12:25 – 13:00

Организиран отдих и физическа активност

 

ІІІ. За групи ІІІ клас

Час

Дейност

12:45 – 13:25

Обяд и организиран отдих и физическа активност

13:25 – 14:05

Организиран отдих и физическа активност

14:05 – 14:15

Почивка

14:15 – 14:55

Самоподготовка

14:55 15:05

Почивка

15:05 – 15:45

Самоподготовка

15:45 – 16:00

Почивка

16:00 – 16:40

Занимания по интереси

16:40 – 16:50

Почивка

16:50 – 17:30

Занимания по интереси

 

ІV. За група ІV клас

Час

Дейност

08:00 – 08:40

Занимания по интереси

08:40 – 08:50

Почивка

08:50 – 09:30

Занимания по интереси

09:30 – 09:40

Почивка

  09:40 – 10:20

Самоподготовка

10:20 10:40

Почивка

10:40 – 11:20

Самоподготовка

11:20 – 11:30

Почивка

11:30 – 12:10

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:10 12:20

Почивка

12:20 – 13:00

Организиран отдих и физическа активност