Дневно разписание на часовете в групите за ЦДОУ - II срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – ІI СРОК

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

2.1. За групи І клас

Час

Дейност

12:00 – 12:35

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:35 – 12:50

Почивка

12:50 – 13:25

Организиран отдих и физическа активност

13:25 – 13:40

Почивка

13:40 – 14:15

Самоподготовка

14:15 – 14:45

Почивка

14:45 – 15:20

Самоподготовка

15:20 – 15:35

Почивка

15:35 – 16:10

Занимания по интереси

16:10 – 16:25

Почивка

16:25 – 17:00

Занимания по интереси

 

2.2. За групи ІІ клас

Час

Дейност

08:00 – 08:35

Занимания по интереси

08:35 – 08:50

Почивка

08:50 – 09:25

Занимания по интереси

09:25 – 09:40

Почивка

  09:40 – 10:15

Самоподготовка

10:15 – 10:45

Почивка

10:45 – 11:20

Самоподготовка

11:20 – 11:35

Почивка

11:35 – 12:10

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:10 – 12:25

Почивка

12:25 – 13:00

Организиран отдих и физическа активност

 

 

2.3. За групи ІІІ клас

Час

Дейност

12:40 – 13:20

Обяд и организиран отдих и физическа активност

13:20 – 14:00

Организиран отдих и физическа активност

14:00 – 14:10

Почивка

14:10 – 14:50

Самоподготовка

14:50 – 15:10

Почивка

15:10 – 15:50

Самоподготовка

15:50 – 16:00

Почивка

16:00 – 16:40

Занимания по интереси

16:40 – 16:50

Почивка

16:50 – 17:30

Занимания по интереси

 

2.4. За група ІV клас

Час

Дейност

08:00 – 08:40

Занимания по интереси

08:40 – 08:50

Почивка

08:50 – 09:30

Занимания по интереси

09:30 – 09:40

Почивка

     09:40 – 10:20

Самоподготовка

10:20 – 10:40

Почивка

10:40 – 11:20

Самоподготовка

11:20 – 11:30

Почивка

11:30 – 12:10

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:10 – 12:20

Почивка

12:20 – 13:00

Организиран отдих и физическа активност