Дневен режим - втори срок

 

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ.”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

Тел./факс 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

 

 

ВТОРИ СРОК

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА СМЯНА

- III, VI, VII КЛАС

 

ВТОРА СМЯНА

- IV, V КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

07:40

 -

08:20

 

 

0

12:45

 -

13:25

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

2

08:30

 -

09:10

 

 

1

13:35

 -

14:15

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

3

09:20

 -

10:00

 

 

2

14:25

 -

15:05

 

 

 

 

 

 

20мин

 

 

 

 

 

20мин

 

4

10:20

 -

11:00

 

 

3

15:25

 -

16:05

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

5

11:10

 -

11:50

 

 

4

16:15

 -

16:55

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

6

12:00

 -

12:40

 

 

5

17:05

 -

17:45

 

 

 

 

 

 

5мин

 

 

 

 

 

5мин

 

7

12:45

 -

13:25

 

 

6

17:50

 -

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I КЛАС

 

 

 

 

II КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

08:00

 -

08:35

 

 

1

13:35

 -

14:10

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

2

08:45

 -

09:20

 

 

2

14:20

 -

14:55

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

25мин

 

3

09:30

 -

10:05

 

 

3

15:20

 -

15:55

 

 

 

 

 

 

25мин

 

 

 

 

 

10мин

 

4

10:30

 -

11:05

 

 

4

16:05

 -

16:40

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

5

11:15

 -

11:50

 

 

5

16:50

 -

17:25

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

5мин

 

6

12:00

 -

12:35

 

 

6

17:30

-

18:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИГ

 

 

 

 

 

ПИГ

 

 

 

 

 

II клас

 -

07:30

13:30

 

 

I клас

 -

12:00

18:00

 

 

IV клас

 -

07:30

13:30

 

 

III клас

 -

12:00

18:00