Отново най-добри!!!

16.05.2017

Отново най-добри!!!

Столичното 143. ОУ - еталон в използването на 3D технологии в обучението!!!