Млад огнеборец 2016

05.05.2016

Млад огнеборец 2016

Участниците от клуб "Млад огнеборец" /ученици от 6 г клас/

със завоюваните медали от районното състезание.