новини

21.11.2018

Посещение на Американския културен център

Група ученици от 143. ОУ и 39. СУ посетиха Американския културен център в Столична библиотека на 20.11.2018г.

новини

21.11.2018

Посещение в Столична библиотека

На 19.11.2018 г. ученици от третите класове на 143. ОУ „Георги Бенковски“ посетиха Столична библиотека – Детски отдел.