Високите постижения – емблема на 143. ОУ ,,Георги Бенковски“

Високите постижения – емблема на 143. ОУ ,,Георги Бенковски“

Учебен график

Разпределение на класовете по смени за първи учебен срок 

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА 143.ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

проекти

Проект ,,Четене и писане с разбиране" 2017/2018

Проект ,,Четене и писане с разбиране"

проекти

Клуб "Четенето и писането лесно" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Четенето и писането лесно"