Висока чест за 143.ОУ

В първия учебен ден след Коледа нашето училище бе посетено от г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

ЗНАЧИМОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

На 25. и 26. 02. 2021 г. се проведоха практически занятия свързани с обучението по безопасност на движението с учениците от IV и V клас.